webinar register page

Webinar banner
DIGITALNI OPORAVAK: PODRŠKA DIGITALNOJ TRANFORMACIJI BH. KOMPANIJA KAO ODGOVOR NA COVID-19
Svaka kriza nudi mogućnosti za promjene. Mnogi stručnjaci krizu COVID-19 vide kao “okidač” za masovnu digitalizaciju obrazovanja, upravljanja i poslovanja. Podrška procesa digitalizacije u privatnom sektoru kao ekonomskom pokretaču može značajno doprinijeti većoj otpornosti kompanija na ekonomsku krizu. Pridružite se ovom online forumu kako biste saznali kako kompanije u Bosni i Hercegovini digitaliziraju svoje usluge i pomažu drugim organizacijama da pojačaju otpornost kompanije usred pandemije COVID-19. Cilj foruma je razmjena najboljih praksi u procesima digitalizacije kao prvi korak ka oporavku, ali i kao sredstvo za nove tržišne mogućnosti koje će omogućiti BiH da se bolje integrira u postojeće i novoosnovane globalne lance vrijednosti i bude na prvom mjestu na novim tržištima.

“Online sesiju organizira Bosna Bank International u okviru Sarajevo Business Foruma 2020 i inicijative „Mi to možemo“, a u saradnji sa projektom „Dijaspora za razvoj“.”


10:30 – 10:40 Dobrodošlica i uvod
10:40 – 10:45 Gđa. Steliana Nedera, Rezidentna predstavnica UNDP-a u Bosni i Hercegovini
10:45 – 10:50 Gdin. Amer Bukvic, predsjednik Uprave Bosna Bank International (BBI)
10:50 – 11:00 Gdin. Eddie Custovic i Gdin. Damir Mitric, Članovi Upravnog odbora BH Futures Foundation
11:00 – 11:15 Gdin. Milan Kusmuk, DKR/MBT
Proces digitalne transformacije: Studija slučaja DKR Centar za robotiku
11:15 – 11:30 Gdin. Semir Music, Lilium Digital
Digitalni marketing: Online prisutnost kompanije
11:30 – 11:45 Gđa. Samira Nuhanovic, Softhouse Consulting
Digitalni proizvodi i sistemi: Zašto digitalno?
11:45 – 12:00 Gdin. Orhan Gazibegovic, Monri Payments
eTrgovina: Načini online plaćanja
12:00 – 12:10 Gdin. Kemal Bajramovic, UNDP Accelerator Lab
MSMEs Digital Pulse: MSMEs Digital Pulse: Alat za samoprocjenu stepena digitalne transformacije
12:10 – 13:00 Otvorena Diskusija & Pitanja

Jul 14, 2020 10:30 AM in Sarajevo, Skopje, Zagreb

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Eddie Custovic.